Mittauksen jälkeen

Saat laitteesta mukaasi raportin kehosi koostumuksesta normaalialueineen. Sähköpostiisi tulee linkki, jossa on tukimateriaalia tulosten tulkintaan. Voit tutustua tuloksiin myös täältä: https://inbody.fi/kehonkoostumusmittaus-tulosten-tulkinta/inbody-770-raportti/

InBody ei itse tarjoa terveysneuvontaa tutkimustulosten perusteella. Keskustele ammattilaisen kanssa mielekkäistä toimintatavoista, jos koet tarvetta suuriin muutoksiin, tai liikunta ja ravitsemus eivät tuota myönteisiä tunteita.

Pienetkin elintapojen parannukset voivat tukea hyvinvointia. Lopulta tärkeintä on kehon kuunteleminen ja itsestä huolehtiminen. InBody-mittaus on onnistunut, jos se tukee tätä tavoitetta.

Sopiva mittausväli riippuu tilanteestasi: tavoitteellisesti liikkujalle sopiva väli on 1kk, muille riittää harvempi mittausväli, esim. 3-6kk, jolloin muutokst elintavoissa ehtivät vaikuttaa kehoon.